Het  ervaringsbewijs  'Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang' is een document dat je krijgt van de overheid. Je kan een beroep leren door er opleiding/scholing voor te volgen én je kan een beroep al doende leren. Kan je aantonen dat je bekwaam bent om een beroep correct uit te oefenen, dan krijg je een document als bewijs

Voor het beroep begeleider in de buitenschoolse kinderopvang betekent dit dat je mag werken in een erkende buitenschoolse kinderopvang.

Je kan een ervaringsbewijs behalen door proeven af te leggen. Die proeven kan je bij ons afleggen en we helpen ook bij de voorbereiding.

VCOK is daarvoor door de overheid erkend. Een ervaringsbewijs behalen is voor jou gratis.
Met je ervaringsbewijs krijg je vrijstellingen in de opleiding kinderzorg binnen het volwassenen onderwijs.